Helyzetjelentés - az alapítvány által elvégzett munkáról

 
 • 2009. januárjában elkészültek és postai úton történő továbbításra kerültek a 2008. évben adományozók részére az igazolások személyi jövedelemadóból történő levonhatóság céljából.

 • A Gyöngyösi Körzeti Földhivataltól a Mátrafüredi Plébániáravonatkozó (lakóház és udvar) Tulajdoni lap kiváltása megtörtént, mely szerint a tulajdonos: a Római Katolikus Egyházközösség, 3232 Mátrafüred.

 • A Makona Építész Tervező és Vállalkozó Kft-től árajánlatot kértünk és kaptunk.

 • Elfogadásra került az Altair.hu Kft. árajánlata "A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért    Alapítvány" honlapjának elkészítésével kapcsolatosan.

 • A Makona Építész Tervező és Vállalkozó Kft. árajánlata elfogadásra került.

 • A honlap elkészítéséhez adatszolgáltatást teljesítettünk az Altair.hu Kft. részére.

 • Szórólapokat készíttettünk a Konturs Nyomdaipari Kft-vel, melyeket eljuttattunk a mátrafüredi lakosok részére.

 • Előkészítettük az európai uniós pályázatot, de beadására nem kerülhetett sor, mert a kiírása húzódott és bizonytalanná vált; de nem került sor olyan pályázat kiírására sem, mely megfelelt volna céljainknak.

 • Megbízást adtunk a Rising Star Médiaértékesítő Kft. részére az alapítvány  közzétételére adománygyűjtés  céljából. 

 • Elkészítettük és beadtuk a NAV (APEH) és a KSH részére a jelentéseket, statisztikákat.

  Az Alapítvány népszerűsítése érdekében - a Makona Kft. által elkészített 70cm x 100 cm-es vázlatrajz bemutatásával – körbe jártuk: Mátrafüred, Petőfibánya, Szurdokpüspöki, Nagyréde, Gyöngyöshalász községeket és ismertettük a célt, hogy támogatásokat kaphasson az alapítvány. Emellett cégektől is próbáltunk szerezni támogatást, mindeddig sikertelenül.

 • Sajnos, pályázatot 2009-2013. között beadni nem tudtunk, mert nem volt rá lehetőségünk, mivel ilyen célra pályázatot nem írtak ki.

  Ötödik éve sem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírandó pályázaton, vagy regionális operatív programokon, sem más pályázatokon nem tudunk részt venni. Az MVH falumegújítási pályázatain azért nem, mert a település Gyöngyös városához tartozik közigazgatásilag és nem számít vidéki településnek (pedig az, 6 km-re van a várostól). Az operatív programok pedig a támogatás intenzitásának alacsony volta miatt számunkra elérhetetlenek. Más pályázatok nincsenek. A TÁMOP nem teszi lehetővé a 10%-nál nagyobb beruházási szándékot. Érdeklődésünkre hivatali szervek tájékoztattak bennünket arról, hogy ekkor és ekkor pályázatok jelennek meg, melyek elérhetőek lesznek számunkra. Három éve hiába várunk rájuk. Az épület állaga egyre jobban romlik.

 • Továbbra is jövőbeni feladatunkat képezi az adományok gyűjtése, hogy a kitűzött cél minél előbb valósággá válhasson.

Beszámolók

 

©2009 Mátrafüredi Plébánia - design: ALTAIR.hu